OM LIONS CLUB

Lions bildades i Chicago när försäkringsmannen Melvin Jones inbjöd olika affärsmän att gå samman för att göra positiva insatser för samhället och människor i nöd. Han ville att dessa män som vunnit framgång på grund av sin energi, sin intelligens och sin ambition använder sina talanger till att förbättra samhällen där de bor.

 

Den 7 juni 1917 föddes Lions International. I Stadgarna föreskrevs att klubbarna inte fick ha karaktären av sällskapsklubbar och att medlemmarna inte fick främja sina egna affärsintressen

Redan 1920 fanns 113 klubbar i USA, Kina inträdde i rörelsen 1926 och på 30/40-talet tillkom Mellan- och Sydamerika och 1947 bildades de första lionsklubbarna i Australien. Tidpunkten för att söka vinna Europa för Lionismens idé närmade sig alltmera.

 

1948 kom den första klubben i Europa. Lions Club Stockholm bildades den 24 mars med 20 medlemmar. Berth Isacson, en till Halmstad inflyttad norrlänning tog initiativ till att bilda en Lions Club i Halmstad. Lions Club Harplinge bildades 1971.

 

Lions Clubs International har idag nära 1,4 miljoner manliga och kvinnliga medlemmar i 46 000 klubbar 210 länder och geografiska områden. I Sverige finns 12 000 medlemmar i 462 klubbar.

 

Den, som införde lionrörelsen i Sverige, hette Torgny Lange.

Sverige har haft två internationella presidenter, Per Ståhl, LC Eskilstuna (1961-62) och Sten Åkestam, LC Stockholm/Globen (1986-1987) .

 

LION CLUB HARPLING har mer än 40-årig historia och idag är våra huvudsakliga intäkt loppmarknaderna, som under 2000-talet har blivet till en av Hallands största loppmarknad. Lions club Harplinge skänker våra intäkter lokalt, nationellt och internationellt. Varje månad har Lion Harplinge månadsmöte för medlemmarna.

Mötet är kl. 19.00 den 3:e onsdagen i månaden på Kulla Hansagård i Harplinge.

Lion Harplinge har ca 30 medlemmar som engagerar sig i frivilligt arbete i samhället för att möte humanitära behov, verka för fred i världen och främja internationell förstådelse.

 

•Vi stödjer bl.a e-screenprojektet. E-Screen är ett Internet ”verktyg” för insikt om sin egen situation. Som vill nå ungdomar på ett tidigt stadium. Få ungdomar med negativa erfarenheter av alkohol och/eller droger som är på glid utför att vända. Samt visa hur de kan få kontakt med olika samhällsfunktioner som kan hjälpa dem. Drivande i Hallande är unga KRIS i Halmstad och Laholm. De går ut i skolorna och informerar samt hjälper de som vill logga in på e-screen.

•Katastroftält till olika delar delar av världen. Katastroftälten skickas ut när någon större katastrof inträffat och människorna blivet huslösa och behöver tak över huvudet.

•SOS Children´s Village Vilnius

•Stöd till barn som inte har medel att åka på skolresa. Här hjälpte Lion Harplinge med pass, fickpengar samt bidrag till själva resan. Hade vi inte hjälpt dessa hade de fåtal elever fått stanna hemma eftersom deras ekonomi inte tillät dessa extra pengar.

•Under vårarna har Lion Harplinge bjudit Kvarnlyckans pensionärer på en 8 m lång tårta och underhållning till kaffet. Denna aktivitet har varit mycket uppskattad bland pensionärerna.

•Bästa kompis för att motverka mobbing i idrotten . Deltagar är ungdomar som spelar fotboll i Harplinge, Gullbrandstorp och Haverdal.

•Litauenresa januari 2014 som Lions Club Harplinge betalade resan och skänkte ett 40 tal flyttlådor med kläder flera kubikmeter hygienartiklar.

 

Lion valspråk. We serve - Vi hjälper

 

Sveriges Lions motto. För samhällsansvar och livskvalitet.

 

Lions hederskodex. Lions administaration betalas med medlemsavgift, ej insamlade medel

 

Tel :

E-mail:

Lions Club Harplinge

Kulla Hansagård

305 61 Harplinge