AKTIVITETER - BIDRAG

AKTIVITETER

Lions klubb i Harplinge kommer traditionsenligt att bjuda våra pensionärer på kaffe och underhållning.


Till kaffet kommer vi att bjuda på långtårta. I år var den 8 m. Hur lång blir den nästa år?


Julgransinsamling

Lions Club Harplinge får beställningar om att hämta julgranar. Hämtningen kostar 80 kr eller mer per julgran. Det är fritt att lämna belopp över 80 kr. Insamlingen var under januari.

2021 gav insamlingen ca 12 000 kr.

2022 gav insamlingen ca 15 050 kr.

Tack till alla som skänkte sin julgran.

BIDRAG

Pengar Lions Club Harplingen har skänkt under verksamhetsåret 2018 - 2019   (1 juli - 30 juni)


Lokala insatser

Hjärt lungräddningen gåva  500 kr

Cancerfonden gåva  500 kr

HGIF Tre Hjärtan    6 000 kr

Trivselträff Kvarnlyckan/Sofieberg 5 049 kr

HGH Matchställ flickor   10 776 kr

KF Länken 67  2 000 kr

Katthemmet   8 000 kr 

Stöd till lokal musikverksamhet 6 000 kr

Brottofferjouren  10 000 kr

Övrigt stöd 6 200 kr


Summa lokalt 55 025 kr


Nationella och internationella insatser

Nepalprojeket, syutbildning flickor 12 000 kr

Stöd internationell musikverksamhet 5 000 kr

Fadderbarn - SOS barnbyar 9 900 kr

Världens Barn 10 000 kr

Läkare utan gränser 1 000 kr

Katastroftält 4 st   20 000 kr

Lions samordnade hjälpinsatser 20 260 kr

   

Summa nationellt och internationellt 78 160 kr


Totalt utbetalda bidrag  133 185 kr 


 Pengar Lions Club Harplingen har skänkt under:  

            2018 - 2019 Summa 133 185 kr

            2017 - 2018 Summa 150 822 kr

            2016 - 2017 Summa 171 415 kr

            2015 - 2016 Summa 172 533 kr

            2014 - 2015 Summa 148 278 kr

            2013 - 2014 Summa 228 796 kr   

            Totalt 2013-2019 = 1 005 029 kr