AKTIVITETER - BIDRAG

AKTIVITETER

Lions klubb i Harplinge kommer traditionsenligt att bjuda våra pensionärer på kaffe och underhållning.


Till kaffet kommer vi att bjuda på långtårta. I år var den 8 m. Hur lång blir den nästa år?


Julgransinsamling

Lions Club Harplinge får beställningar om att hämta julgranar. Hämtningen kostar 50 kr eller mer per julgran. Det är fritt att lämna belopp över 50 kr. Insamlingen var under januari.

2019 gav insamlingen ca 7 000 kr. Tack till alla som skänkte sin julgran.

BIDRAG

Pengar Lions Club Harplingen har skänkt under verksamhetsåret 2017 - 2018   (1 juli - 30 juni)


Lokala insatser

Ungdomsverksamhet 15 750 kr

KRIS Halmstads verksamhet 14 000 kr

Kulturverksamhet   2 000 kr

Trivselträff Kvarnlyckan/Sofieberg 8 490 kr

Nattcafe Halmstad 362 kr

KF Länken 67  2 000 kr

Afasiföreningen   4 000 kr 

Haverdal tillsammans 5 000 kr

Trygghetsringen  7 000 kr

Övrigt stöd 1 020 kr


Summa lokalt 59 622 kr


Nationella och internationella insatser

Nepalprojeket, syutbildning flickor 18 000 kr

Brottsoffersjouren 10 000 kr

Fadderbarn - SOS barnbyar 8 100 kr

Världens Barn 10 000 kr

Läkare utan gränser 11 000 kr

Katastroftält   20 000 kr

Samordnade hjälpinsatser 19 100 kr

Övrigt stöd   6 000 kr


Summa natioinellt och internationellt 91 200 kr


Totalt utbetalda bidrag 150 822 kr 


 Pengar Lions Club Harplingen har skänkt under:          

            2017 - 2018 Summa 150 822 kr

            2016 - 2017 Summa 171 415 kr

            2015 - 2016 Summa 172 533 kr

            2014 - 2015 Summa 148 278 kr

            2013 - 2014 Summa 228 796 kr         

Lions Club Harplinge

Kulla Hansagård

305 61 Harplinge

Tel :

E-mail: