OM LIONS CLUB

LION CLUB HARPLING har mer än 50-årig historia och idag är våra huvudsakliga intäkt  loppmarknaderna, som under 2000-talet har blivet till en av Hallands största loppmarknad.  Lions club Harplinge skänker  våra intäkter lokalt, nationellt och internationellt. Varje månad har Lion Harplinge månadsmöte för medlemmarna.     

Mötet är kl. 19.00 den 3:e onsdagen i månaden på Kulla Hansagård i Harplinge. 

Lion Harplinge har ca 25 medlemmar som engagerar sig i frivilligt arbete i samhället för att möte humanitära behov, verka för fred i världen och främja internationell förstådelse.


  Vi stödjer bl.a:

• Katastroftält till olika delar delar av världen.

• SOS Children´s Village 3 fadderbarn 

• Stöd till Syrienbarnen i flyktingläger.

• Världens barn

• Under vårarna har Lion Harplinge bjudit Kvarnlyckans pensionärer på en 8 m lång tårta och underhållning till kaffet. Denna aktivitet har varit mycket uppskattad bland pensionärerna.

• Hjälpt fotbollsklubben HGH (Haverdal-Gullbrandstorp-Harplinge) matchdräkter

• Litauenresa januari 2014 som Lions Club Harplinge betalade resan och skänkte ett 40 tal flyttlådor med kläder flera kubikmeter hygienartiklar.


Lions Club Harplinges verksamhetsorter:

Harplinge, Haverdal, Gullbrandstorp, Vilshärad och Steninge


Lion valspråk.    We serve - Vi hjälper


Sveriges Lions motto.  För samhällsansvar och livskvalitet.


Lions hederskodex.  Lions administaration betalas med medlemsavgift, ej insamlade medel


Lions bildades i Chicago när försäkringsmannen Melvin Jones inbjöd olika affärsmän att gå samman för att göra positiva insatser för samhället och människor i nöd. Han ville att dessa män som vunnit framgång på grund av sin energi, sin intelligens och sin ambition använder sina talanger till att förbättra samhällen där de bor.


Den 7 juni 1917 föddes Lions International. I Stadgarna föreskrevs att klubbarna inte fick ha karaktären av sällskapsklubbar och att medlemmarna inte fick främja sina egna affärsintressen

Redan 1920 fanns 113 klubbar i USA, Kina inträdde i rörelsen 1926 och på 30/40-talet tillkom Mellan- och Sydamerika och 1947 bildades de första lionsklubbarna i Australien. Tidpunkten för att söka vinna Europa för Lionismens idé närmade sig alltmera.


1948 kom den första klubben i Europa. Lions Club Stockholm bildades den 24 mars med 20 medlemmar. Berth Isacson, en till Halmstad inflyttad norrlänning tog initiativ till att bilda en Lions Club i Halmstad. Lions Club Harplinge bildades 1971.


Lions Clubs International har idag nära 1,4 miljoner manliga och kvinnliga medlemmar i 46 000 klubbar 210 länder och geografiska områden. I Sverige finns 12 000 medlemmar  i 462 klubbar. 


Den, som införde lionrörelsen i Sverige, hette Torgny Lange.

Sverige har haft två internationella presidenter, Per Ståhl, LC Eskilstuna (1961-62) och Sten Åkestam, LC Stockholm/Globen (1986-1987) .